Du använder betaversionen av KommKomm.

Hur fungerar KommKomm?

Med KommKomm kan du hjälpa till att förbättra din kommun genom att rapportera fel och synpunkter. Skapa rapporter och håll med andra för att visa kommunen vad som är viktigt för dig och hjälp därmed till att göra din kommun säkrare, vackrare eller trevligare.

Saker som du kan rapportera är t.ex. klotter på ett elskåp, trasig belysning eller en grop i cykelbanan men det kan också vara en synpunkt eller ett förslag till en förbättring.

OBS! Om felet är akut eller allmänfarligt, t.ex. vattenläckor, brand eller elfel så måste du kontakta din kommun eller larmnummer direkt.

Skapa en rapport


Du kan skapa en rapport från din kommuns sida eller från startsidan. När du har tryck på "Skapa Rapport" så startas guiden som med ett par enkla steg låter dig skapa en rapport. Det går till såhär:
  • Markera platsen för din rapport, flytta korset på kartan eller skriv in din adress.
  • Ladda upp en bild som beskriver rapporten. Det är frivilligt att ladda upp en bild men ofta kan det bidra med mycket information.
  • Beskriv rapporten. Vad är det som är fel? Varför är det viktigt? Har det varit så länge?

När du skickat in rapporten så kan andra kommentera den och "hålla med".

Om du har en iPhone så kan du skapa rapporter direkt i telefonen. Det är ännu enklare eftersom telefonen vet var du befinner dig och du kan ta en bild med kameran. Ladda hem KommKomm på AppStore.

Samarbeta med andra

Om du inte själv har något att rapporter så kan du fortfarande påverka genom att samarbeta med andra. Du kan:
  • Kommentera andras rapporter. Kanske är ni flera som tillsammans kan hitta en bra lösning eller förslag till lösning på problemet?
  • "Hålla med". Ju fler som håller med om en rapport desto större är chansen att det blir åtgärder från kommunen.
  • Sprid information till andra genom att skicka en länk till rapporten eller dela ut den på Facebook.